Σάββατο, 10 Ιουλίου 2010

Το κατσίκι μας λέει για το πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανώνυμος είπε... θελω να μαθω για το Πανεπιστημιο Κύπρου

Ευχαριστω 

 Απάντηση
 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές το 1992 και 1997 αντιστοίχως. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την κορυφαία βαθμίδα της παιδείας της Κύπρου και έχει καταξιωθεί τοπικά και διεθνώς τόσο με το επίπεδο διδασκαλίας του όσο και με το πλούσιο ερευνητικό έργο που έχει επιδείξει. Αυτό καταδεικνύεται και από τον έντονο συναγωνισμό για εξασφάλιση θέσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (με την αναλογία υποψηφίων-εισαγομένων να είναι γύρω στο 10 προς 1), καθώς και από το γεγονός ότι απόφοιτοί του έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακή φοίτηση σε μερικά από τα πιο διακεκριμένα πανεπιστήμια του κόσμου. Οι βασικοί στόχοι του Πανεπιστημίου είναι η προαγωγή της επιστήμης και της γνώσης μέσα από τη διδασκαλία και την έρευνα και η προώθηση της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου. Πέρα από την επιστημονική του αποστολή, το Πανεπιστήμιο οραματίζεται να δώσει έκφραση στις βαθύτερες πνευματικές ανησυχίες της Κύπρου και να ανταποκριθεί στις ποικίλες ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας στο κατώφλι του 21ου αιώνα.


Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου αποτελεί μία ακμάζουσα κοινότητα, η οποία απαρτίζεται από Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Ελλαδίτες και ξένους επιστήμονες, που διακρίθηκαν σε πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Αμερικής, καθώς και σε άλλα αξιόλογα πανεπιστήμια. Οι επιστήμονες αυτοί είναι αφιερωμένοι στην παραγωγή, κεφαλαιοποίηση και διάχυση της γνώσης. Παρά το σύντομο ιστορικό του σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει κερδίσει την εκτίμηση τόσο της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και της κυπριακής κοινωνίας.
Όταν το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το 1992, το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών αποτελούνταν από 486 προπτυχιακούς φοιτητές. Tο Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά (επιπέδο μάστερ και διδακτορικό) προγράμματα σε όλα τα τμήματα, ενώ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 ήταν εγγεγραμμένοι 4286 προπτυχιακοί και  1285 μεταπτυχιακοί φοιτητές (σύνολο 5571).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εισδοχή Ελλαδιτών Υποψηφίων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-11
Οι ενδιαφερόμενοι Ελλαδίτες φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση εισδοχής και μαζί με το βαθμό πρόσβασης τους να την αποστέλλουν με συστημένο ταχυδρομείο από τις 7 Ιουλίου μέχρι τις 23 Ιουλίου 2010 (με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και 23 Ιουλίου) στη διεύθυνση:
«Αίτηση Ελλαδιτών Υποψηφίων για εισδοχή 2010»
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας,
Πανεπιστημιούπολη, 1678, Τ.Θ. 20537 Λευκωσία, Κύπρος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την αίτηση εισδοχής καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση, τη σίτιση και τις παρεχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία υποτροφίες, από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου www.ucy.ac.cy/fmweb ή
από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου www.cut.ac.cy/studies. Μπορούν επίσης να το εξασφαλίσουν από το Σπίτι της Κύπρου της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα, Ηρακλείτου 10, τκ 106 73 Κολωνάκι τηλ. 210 3641 217/218 και το Γενικό Προξενείο Κύπρου στη Θεσσαλονίκη - Λεωφ. Νίκης 37, τκ54622 τηλ. 231 026 0611/625.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις ιστοσελίδες των δυο Πανεπιστημίων γύρω στις αρχές Αυγούστου 2010 και θα κοινοποιηθούν επίσης τόσο στο Σπίτι της Κύπρου όσο και στο Προξενείο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη

Στέγαση

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει Φοιτητική Εστία δυναμικότητας 208 δωματίων, η οποία λειτουργεί από το 2003 στην Πανεπιστημιούπολη. Σαράντα (40) συνολικά δωμάτια κατανέμονται σε Ελλαδίτες και Έλληνες της διασποράς προπτυχιακούς κα μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου.Εικοσιπέντε (25) από αυτά κατανέμονται σε Πρωτοετείς Προπτυχιακούς Ελλαδίτες και Έλληνες της Διασποράς. Η κατανομή γίνεται με βάση καθορισμένα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια επιλογής. Ενδεικτικά το ενοίκιο για δωμάτιο της Φοιτητικής Εστίας κυμαίνεται μεταξύ € 102-136 μηνιαίως. Λόγω του περιορισμένου αριθμού δωματίων, το Γραφείο Στέγασης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ετοιμάζει  παράλληλα κατάλογο με ανακοινώσεις για ιδιωτικά διαμερίσματα /οικίες προς ενοικίαση.
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαχειρίζεται αριθμό διαμερισμάτων/δωματίων σε αυτοτελή κτήρια που λειτουργούν ως μικρές φοιτητικές εστίες, τα οποία διαθέτει σε επιδοτημένες τιμές στους φοιτητές με
βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Αριθμός διαμερισμάτων/δωματίων διατίθεται ειδικά σε πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές από Ελλάδα. Ενδεικτικά το ενοίκιο ανέρχεται σε €170-200 το μήνα. Παράλληλα, το Γραφείο Στέγασης παρέχει διευκολύνσεις στους πρωτοετείς φοιτητές από το εξωτερικό, και ειδικότερα από την Ελλάδα, για την εξεύρεση κατοικίας σε διαμερίσματα/οικίες που προσφέρονται από ιδιώτες προς ενοικίαση.
Όσοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί πρωτοετείς φοιτητές ενδιαφέρονται για διαμονή στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου ή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2010/11, μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Στέγασης του κάθε Πανεπιστημίου, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας εισδοχής στα Πανεπιστήμια της Κύπρου. Έντυπα αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ucy.ac.cy/fmweb/Stegasis.htm και www.cut.ac.cy/studies

Υποτροφίες

Κάθε χρόνο η Kυπριακή Kυβέρνηση παραχωρεί σε Ελλαδίτες φοιτητές, έξι υποτροφίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και πέντε υποτροφίες για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €3.670 περίπου η καθεμιά, με βάση τη βαθμολογία που επιτυγχάνουν στις Πανελλαδικές Eξετάσεις. Οι χρηματικές επιταγές παραδίδονται στους δικαιούχους σε δύο δόσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για ανανέωση της υποτροφίας για το επόμενο εξάμηνο, είναι η εξασφάλιση Σταθμικού Μέσου Όρου τουλάχιστον 6.50 (Λίαν Καλώς).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
• Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Πανεπιστημιούπολη, Λευκωσία,
τηλέφωνο: 00357 22 89 4021, φαξ: 00 357 22 89 4463
και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο fm@ucy.ac.cy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
• Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου,
Σαριπόλου 16, 3036 Λεμεσός,
τηλέφωνο: 00357 25 002710/11, φαξ. 00 357 25 002760
και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο studies@cut.ac.cy 

(Σύμφωνα με την πρόσκληση για το Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υποψήφιοι οι οποίοι εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου το 2010 καθώς και οι υποψήφιοι οι οποίοι εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου μέχρι δυο (2) προγενέστερων ετών από αυτό που υποβάλλουν την αίτηση (Δηλαδή 2008 και 2009).
Οι υποψήφιοι για να έχουν δικαίωμα διεκδίκησης θέσης στα τμήματα των δύο Πανεπιστημίων, απαιτείται να έχουν ελάχιστο βαθμό πρόσβασης τη βάση (10/20)


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
http://edu.klimaka.gr/anakoinoseis-panellhnies/panellhnies/134-eisagwgh-se-scholes-panepisthmia-kypro.html

4 σχόλια:

 1. ναι,αλλα δεν μου απαντησες.Αξίζει να παει κανένας;
  γενικοτερα,το πτυχιο του αναγνωρίζεται στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δε μου είπες τι θέλεις να σπουδάσεις για να σου πω αν αξίζει. Για αυτό έδωσε γενικές πληροφορίες για το τμήμα. Τα πτυχία που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα σύμφωνα με το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι:
  ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
  ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
  ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
  ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
  ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
  ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
  ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

  Τα τμάματα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ δεν αναγνωρίζονται από το ΤΕΕ.
  Επίσης δεν αναγνωρίζεται και το τμήμα Νομικής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Στη λίστα δεν ειναι Το Ιστορίας - Αρχαιολογίας ...
  Οντως,παράλειψη μου.Θελω λοιπον να μαθω για το Τμημα Ιστοριας - Αρχαιολογίας στην Κύπρου,εαν αναγνωρίζεται στο εξωτερικό και τι δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης εχει στην Κύπρο και στο εξωτερικό(με ενα μεταπτυχιακο πχ).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Το λινκ είναι από την σελίδα του ΔΟΑΤΑΠ
  http://62.103.84.30/2.php και εφοσον δεν αναγράφεται δεν αναγνωρίζεται ακόμα. Πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να αναγνωριστεί αφού η Κύπρος είναι Ευρωπαική ένωση ενώ και το συγκεκριμένο τμήμα δε πιστεύω ότι έχει τιποτα να ζηλέψει απο τα αντίστοιχα ελληνικά.

  Στην Κύπρο μπορείς να εργαστείς ως καθηγητής/τρια ιστορίας. Ενω μπορείς να δουλέψεις και σε μουσεία και σε πολιτιστικούς οργανισμούς. Ο διορισμός στην Κύπρο είναι με ειδικές εξετάσεις και στην συνέχεια ανάλογα με το βαθμό κατατάζεσαι σε λίστα αναμονής. Ο μισθός του καθηγητή είναι διπλάσιος σε σχεση με την Ελλάδα ενώ και οι επαγγελματικές προοπτικές ειναι κάπως καλύτερα. Φυσικά υπάρχει κάποια δυσκολία στην εύρεση πρώτης εργασίας παρόλα αυτά είναι πιο εύκολο από το να βρεις δουλειά αντίστοιχη στην Ελλάδα.

  Εφόσον δεν αναγνωρίζεται ακόμα απο το ΔΟΑΤΑΠ ενδεχομένως να υπάρχουν προβλήματα Όταν αναγνωρίζεται ένα πτυχίο από το ΔΟΑΤΑΠ αναγνωρίζεται από όλη την Ευρώπη και θα μπορείς να κάνεις οποιοδήποτε μεταπτυχιακό μέσα στην Ευρωπαική ένωση.

  Πάρε τηλέφωνο
  210-5281000 (είναι το τμήμα αναγνώρισης πτυχίων από το ΔΟΑΤΑΠ) και ζήτα διευκρινήσες για την σχολή. Αν αναγνωρίζεται ή αν δε αναγνωρίζεται αν ενδέχεται να αναγνωριστεί.

  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή


πάτα κλικ στην εικόνα να μπεις στο guest book