Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Ti oρίζουμε ως χωρική διάσταση

Όλοι γνωρίζουμε την έννοια διάσταση αλλά πολλοί λίγοι ξέρουν να την ορίσουν. Ακόμα και καθηγητές γυμνασίου και λυκείου θα δυσκολεύονταν να δώσουν με ακρίβεια έναν ορισμό για το τι είναι διάσταση. Η εξήγηση είναι καθαρά γεωμετρική. Πριν αρχίσουμε την εξήγηση θα αναφέρουμε ότι δε δεχόμαστε τον όρο ότι η τέταρτη διάσταση είναι ο χρόνος, ο λόγος είναι ότι ο χρόνος και ο χώρος είναι διαφορετικές έννοιες. Προφανώς ο χρόνος έχει τις δικές του διαστάσεις (χρονικές διαστάσεις) που θα αναφερθούμε σε επόμενη ανάρτηση. 

Παίρνουμε ως αημείο  εξ ορισμού την 0 διάσταση. Αν φέρουμε από το σημείο μια κάθετη ορίζουμε το μονοδιάστατο επίπεδο, αν φερουμε από το την ευθεία μια κάθετη γραμμή που είναι ταυτόχρονα κάθετη και στο σημείο και στην γραμμή τότε ορίζουμε το τρισδιάστατο επίπεδο. Ως εκεί μπορούμε να αντιλειφθούμε.

Θεωρητικά αν καταφέρουμε και φέρουμε κάθετη στο σημείο, και στις 2 γραμμές που ορίζουν το τρισδιάστατο επίπεδο θα προκύψει το τετραδιάστατο επίπεδο.

Οι επιστήμονες κάνουν λόγο για πάνω από 7 τέτοιες διαστάσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


πάτα κλικ στην εικόνα να μπεις στο guest book