Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

Τμήμα Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας οι εγγραφές άρχισαν

Εισαγωγή
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το St George’s University of London, μια από τις κορυφαίες Ιατρικές Σχόλες στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν πτυχίο ιατρικής (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) στην Κύπρο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που έχουν ήδη συμπληρώσει το πρώτο τους πτυχίο - όπως για παράδειγμα το πτυχίο Βιολογίας του Ανθρώπου που προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Η συνεργασία μεταξύ των δυο ιδρυμάτων εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενθάρρυνση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ των πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα στην Κύπρο, θεωρούνται φοιτητές του St George’s University of London και επωφελούνται του καινοτόμου προγράμματος σπουδών που αναπτύχθηκε από το St George’s. Ταυτόχρονα, απολαμβάνουν όλα τα προνόμια και πλεονεκτήματα της φοίτησης στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος στην Κύπρο, οι φοιτητές αποκτούν το πτυχίο MBBS από το St George’s University of London, το οποίο είναι επίσης υπεύθυνο για τα ακαδημαϊκά πρότυπα και την διασφάλιση ποιότητας του προγράμματος στη Λευκωσία.
Διάρκεια και Δομή Προγράμματος
Τέσσερα χρόνια (4 χρόνια) για την απόκτηση του πτυχίου MBBS. Τα πρώτα δύο χρόνια του προγράμματος πραγματοποιούνται στην Κύπρο και τα τελευταία δύο χρόνια κλινικής άσκησης, σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία στο εξωτερικό (Αγγλία, Ισραήλ και Αμερική).
Το πρόγραμμα σπουδών διδάσκεται στο πλαίσιο του παραδοσιακού ακαδημαϊκού έτους, ξεκινώντας το Σεπτέμβριο. Το 2ο και 3ο έτος οργανώνονται γύρω από ενότητες των 6 εβδομάδων. Το 4ο έτος, όπου απαιτείται εντατική κλινική εμπειρία, βασίζεται σε συνεχή περίοδο φοίτησης 45 εβδομάδων.
Κριτήρια Εισδοχής
Οι απόφοιτοι λυκείων πρέπει πρώτα να αποκτήσουν πρώτο πτυχίο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε συναφή τομέα - όπως το πτυχίο Βιολογίας του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας -, να επιτύχουν στο Medical College Admission Test (MCAT) και να περάσουν από ειδική συνέντευξη.
Ιστότοπος για περαιτέρω πληροφορίες: www.nicosia.sgul.ac.cy

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Clinical Science

Year 1

Core Curriculum Clinical Sciences

Clinical Practice

Year 2

Transitional Year

Year 3

Penultimate Year

Year 4

Final Year

Years 1-4

Student Selected Components
Δομή Πιστωτικών Μονάδων του προγράμματος MBBS:
Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στο συνυπολογισμό των πιστωτικών μονάδων που αποκτούνται κάθε χρόνο σύμφωνα με το Βρετανικό πρότυπο υπολογισμού μονάδων και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS):
YearCredit LevelUK creditsECTS credits
Year 1Level 212060
Year 2Level 318090
Year 3Level 318090
Year 4Year 318090

Υπάρχουν τέσσερεις (4) θεματικές και έξι (6) ενότητες που διέπουν το πρόγραμμα σε όλη την διάρκεια των τεσσάρων ετών.
Οι θεματικές είναι:
  • Basic and Clinical Sciences (BCS)
  • Patient and Doctor (P&D)
  • Community and Population Health (CPH)
  • Personal and Professional Development (PPD)
Οι έξι ενότητες στις οποίες στηρίζεται η όλη διδασκαλία είναι:
  • Life Cycle (Κύκλος Ζωής)
  • Life Protection (Προστασία Ζωής)
  • Life Support (Υποστήριξη Ζωής)
  • Life Maintenance (Συντήρηση ζωής)
  • Life Structure (Δομή Ζωής)
  • Life Control ( Έλεγχος Ζωής)
ECTS: European Credit Transfer System

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


πάτα κλικ στην εικόνα να μπεις στο guest book